„KÖZBE-SZERDA”

a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ) szakmai konzultáció jellegű rendezvénye.

Folytatjuk a 2012-ben indult, nagy sikerű rendezvényünket a közbeszerzésekről szóló törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdésekről, jogalkalmazási gyakorlatról, megoldásokról, illetőleg az ezeket orientáló döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat alakulásáról.

XXXVI. alkalom

Időpont: 2019. április 10. 13:30-16:30

Téma:

A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

A rendezvény során azt vizsgáljuk, mi a tanácsadói jogintézmény célja, mi a tanácsadó feladata, mire terjed ki a felelősségi köre, vegyen-e részt a bírálóbizottságban tagként, mire terjed ki a tájékoztatási kötelezettsége; káresetek elemzése, biztosítók helytállása, kártérítési felelősség.  Számítunk a tanácsadók véleményére, problémafelvetéseire.

Előadó:

Dr. Simonné Gombos Katalin, bíró: A közbeszerzési tanácsadók tevékenysége és felelőssége (Kúria)

Helyszín:
Budapesti Műszaki Egyetem, A. épület, konferenciaterem (1111 Budapest, Egry József u. 20-22.)

A részvétel díja:
KÖSZ tagok részére ingyenes, nem KÖSZ tagok részére bruttó 6.350,-Ft
(A rendezvény részvételi díjáról szóló számlát a rendezvényt követően állítjuk ki és küldjük meg a résztvevők részére)

Jelentkezni az alábbi online jelentkezési adatlap értelemszerű kitöltésével és online beküldésével lehet:

Jelentkezési Lap – Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

Tájékoztatjuk, hogy a Közbe-Szerda rendezvénysorozat NEM szerepel az
akkreditált FAKSZ képzések listáján, így a képzésen való részvételért NEM jár
továbbképzési tanulmányi pontszám.

Tájékoztatjuk önöket, hogy ha a rendezvény meghirdetése napján a KÖSZ felé rendezvény díj és/vagy tagdíj tartozásuk van, a részvételi kérelmüket nem tudjuk elfogadni.

 KÖSZ Elnöksége