AZ ELNÖKSÉG

Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű ügyvezető és végrehajtó szerve, amely tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakokban, folyamatosan fejti ki.
Az Elnökség hatáskörébe tartoznak a Ptk. 3:80. §-ában meghatározottak.
Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselőinek minősülnek, akik feladatuk ellátásáért az Egyesülettől díjazásban nem részesülnek.
Az Elnökség közvetlenül a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az Egyesület képviselője az Egyesület Elnöke, akit távollétében az Egyesület Elnökhelyettese helyettesít.

Az Elnökség jogosult az Egyesület vagyonával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Az Elnökség jogosult a tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára.

Az Egyesület jelenlegi elnökségi tagjai:

dr. Polgár Adrienn – Elnök
Bajnóczi Gabriella – Elnökhelyettes

dr. Erdei Csaba – Elnökségi tag és a Közbeszerzési Hatóság Zöld Munkacsoportjának alelnöke
Erdei Gábor – Elnökségi tag
dr. Fazekas Szilvia – Elnökségi tag
dr. Hubai Ágnes – Elnökségi tag
dr. Korossy Emese – Elnökségi tag
Lak Vilmos – Elnökségi tag és Munkacsoport vezető
dr. Maczurka Csilla – Elnökségi tag
dr. Miklós Gyula – Elnökségi tag
dr. Nagy-Fribiczer Gabriella – Elnökségi tag
dr. Paksi Gábor– Elnökségi tag és Munkacsoport vezető
dr. Tátrai Tünde – Tiszteletbeli Elnökségi tag és Munkacsoport vezető

Az Elnökség működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza.