Zöld közbeszerzési munkacsoport

A Munkacsoport vezetője: dr. Paksi Gábor
A munkacsoport tevékenységének célja: Az Európa 2020 stratégia célkitűzése egy innovatív, tudásalapú, fenntartható társadalmi és gazdasági környezet kialakítása, mely célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a közbeszerzések területén is biztosítani az ún. „zöld szempontok” érvényesülését, tekintettel arra, hogy az Európai Unió Bizottságának jelentése szerint a közbeszerzésre kötelezett közszféra szereplők az éves uniós GDP 19%-át költik el beszerzéseiket követően megkötött szerződéseik kapcsán, így tehát jelentős mértékben befolyásolják az uniós piacon hozzáférhető szolgáltatások, áruk jellemzőit.

A környezetvédelmi célkitűzések megvalósulása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiiakban Kbt.) preambuluma is hangsúlyozza a környezetvédelmi célkitűzések jelentőségét.

A részletszabályok szintjén a Kbt. több szinten is rendelkezik környezetvédelmi szempontokról. Az eljárást megindító ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban többek között alternatív kizáró okként jelenhet meg az a körülmény, ha a gazdasági szereplő a rá vonatkozó környezetvédelmi követelményeket megszegte.
A benyújtott jelentkezések/ajánlatok bírálata során kötelezően alkalmazandó érvénytelenségi okként, vagy éppen aránytalanul alacsony árat érintő indokolási elemként jelenhetnek meg környezetvédelmi szempontok.

Ún. „zöld közbeszerzésnek” azonban elsősorban azon eljárások tekinthetőek, melyek esetében a gazdasági szereplőkre vonatkozó alkalmassági kritériumok, a legjobb ár-érték arányt vagy életciklus költségeket megtestesítő értékelési szempontok vagy különleges szerződés teljesítési feltételek, így különösen a nyertes ajánlattevő által leszállítandó áruk, szolgáltatások, építési beruházások műszaki, technikai jellemzői szintjén jelennek meg olyan valós környezetvédelmi szempontok, melyek ténylegesen hozzájárulnak a leszállított áruk, megvalósított szolgáltatások vagy építési beruházások fenntarthatóvá, környezetet kevésbé terhelő minősítéshez.

Jelen munkacsoport célja a magyar közbeszerzési kultúra környezetvédelmi szempontú fejlesztése, a ténylegesen érvényesülő, működő hazai és nemzetközi példákon és a vonatkozó uniós bírósági ítélkezési gyakorlaton keresztül a jó gyakorlat kialakításához való hozzájárulása, szükség esetén jogszabály, illetve jogalkalmazást elősegítő dokumentumok összeállításában való hatékony közreműködés.

A tagok az egymás közötti kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat (e-mail, Skype, Viber) részesítik előnyben. A munkacsoport teljesítése elektronikus adathordozókon történik, az iratokat, dokumentációkat minden egyes esetben elektronikusan kell továbbítania a tagoknak. A helyszíni értekezletek és konzultációk számát a teljesítéshez szükséges minimális számra kell csökkenteni az utazás miatti CO2 kibocsátás minimalizálása érdekében.
A munkacsoport vezetését dr. Paksi Gábor látja el, elérhetősége: dr.paksi.gabor@anpast.hu

Várjuk mindazon tisztelt érdeklődő KÖSZ tag jelentkezését, akik felelősséget érzenek környezetük iránt és hozzá kívánnak járulni Magyarország környezeti szempontból előremutató közbeszerzési gyakorlatának alakításához.

A Zöld Közbeszerzési Munkacsoport vezetője:

Dr. Paksi Gábor munkacsoport vezető: pg@paksiugyved.hu

 

A Zöld Közbeszerzési Munkacsoport tagjai:

Dr. Tátrai Tünde

Dr. Hubai Ágnes

Dr. Erdei Csaba

Dr. Korossy Emese

Dr. Gyulai-Schmidt Andrea

Dr. Dull Attila