A "Közbe-Szerda" rendezvénysorozat

KÖSZ fő célkitűzése keretében 2012-ben „KÖZBE-SZERDA” néven indította el szakmai konzultációs rendezvényét. A rendezvény célja, hogy a résztvevők interaktív formában, kifejezetten gyakorlati szempontból vitathassák meg az adott közbeszerzési témát, és közösen gondolkozzanak a problémák megoldási lehetőségeiről. A rendezvények témaköreit elsődlegesen a KÖSZ elnökségének tagjai dolgozzák fel és moderálják, de számos esetben sor került vendég előadók meghívására is, akik sajátos szempontokból (pl. ellenőrzési oldal, versenyjog, polgári jog, mérnöki megközelítés) világították meg az adott közbeszerzési kérdéskört.

A rendezvény az adott témával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, Közbeszerzési Döntőbizottsági határozatok, bírósági illetve Európai Bírósági ítéletek ismertetésével, gyakorlati tapasztalatokkal, vagy problémafelvetéssel indul, amelyet az elnökségi tagok vagy meghívott előadók, mint témavezetők ismertetnek. Egy alkalommal általában 2-3 témával foglalkoznak a résztvevők összesen 2-3 órában. A bevezető részt követi a szakmai beszélgetés, konzultáció vagy vita, amely során a résztvevők megosztják egymással személyes tapasztalataikat, gyakorlati kérdéseiket is. A rendezvénynek célja, hogy több nézőpontból közelítsen meg egy-egy közbeszerzési problémát, arra megoldási lehetőségeket kínáljon, amelyek közül a szakember ki tudja választani a számára leghelyesebb megoldás. Számos esetben közös gondolkodás eredményeként került meghatározásra az adott esetre leginkább alkalmazható eljárás. A kapott visszajelzések pozitívak, a résztvevők a munkájuk során is hasznosítani tudják az elhangzottakat, továbbá lehetőség nyílik a saját személyes kérdéseik, problémáik, tapasztalataik megosztására és megvitatására.
A rendezvényre havi rendszerességgel, félévente jellemzően szerdai napokon a délutáni órákban, kb. 3-3 alkalommal kerül sor. A rendezvényre szóló meghívót nemcsak a KÖSZ tagjai részére, hanem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek és hatóságok, szakmai szervezetek részére is megküldünk. A témák elsősorban a közbeszerzési aktualitásokhoz igazodnak, illetve a tagok által felvetett problémák köré szerveződnek.

A korábbiakban feldolgozásra kerültek a Kbt. egyes témakörei, úgymint hiánypótlás, tárgyalásos eljárások jogalapjai, szerződéses mellékkötelezettségek, alkalmasság igazolása.
Az elmúlt időszakban a sokakat foglalkoztató új témakörök is megvitatásra kerültek, így sor került az új Kbt. és végrehajtási rendeletei új szabályainak, változásainak feldolgozására, az ESPD alkalmazásával, a kétszakaszos bírálattal, az új értékelési szempontokkal kapcsolatos kérdések megvitatására.