A "Közbe-Szerda" rendezvénysorozat

KÖSZ fő célkitűzése keretében 2012-ben „KÖZBE-SZERDA” néven indította el szakmai konzultációs rendezvényét. A rendezvény célja, hogy a résztvevők interaktív formában, kifejezetten gyakorlati szempontból vitathassák meg az adott közbeszerzési témát, és közösen gondolkozzanak a problémák megoldási lehetőségeiről. A rendezvények témaköreit elsődlegesen a KÖSZ elnökségének tagjai dolgozzák fel és moderálják, de sor kerül vendég előadók meghívására is, akik sajátos szempontokból (pl. ellenőrzési oldal, versenyjog, polgári jog, mérnöki megközelítés) világítják meg az adott közbeszerzési kérdéskört.

A rendezvény a témával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, Közbeszerzési Döntőbizottsági határozatok, bírósági illetve Európai Bírósági ítéletek ismertetésével, gyakorlati tapasztalatokkal, vagy problémafelvetéssel indul, amelyet az elnökségi tagok vagy meghívott előadók, mint témavezetők ismertetnek. A bevezető részt követi a szakmai beszélgetés, konzultáció vagy vita, amely során a résztvevők megosztják egymással személyes tapasztalataikat, gyakorlati kérdéseiket is. A rendezvénynek célja, hogy több nézőpontból közelítsen meg egy-egy közbeszerzési problémát, és arra megoldási lehetőségeket kínáljon, amelyek közül a szakember ki tudja választani a számára legmegfelelőbb megoldást. A kapott visszajelzések pozitívak, a résztvevők a munkájuk során is hasznosítani tudják az elhangzottakat, továbbá lehetőség nyílik a saját személyes kérdéseik, problémáik, tapasztalataik megosztására és megvitatására.
A rendezvényre szerdai napokon a délutáni órákban, félévente kb. 3-3 alkalommal kerül sor. A meghívót nem csak a KÖSZ tagjai részére, hanem azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek és hatóságok, szakmai szervezetek részére is megküldünk, akik feliratkoznak a levelezési listánkra. A témák elsősorban a közbeszerzési aktualitásokhoz igazodnak, illetve a tagok által felvetett problémák köré szerveződnek.

A korábbiakban többek között feldolgozásra kerültek a Kbt. egyes témakörei, úgymint hiánypótlás, tárgyalásos eljárások jogalapjai, szerződéses mellékkötelezettségek, alkalmasság igazolása, ellenőrzési tapasztalatok, az EKR használata.