TAGFELVÉTEL

Miért jó tagnak lenni?

A szakma összeköt bennünket: találkozhatsz velünk a Közbe-Szerda rendezvényünkön, illetve a KÖSZ konferenciákon. Rendezvényeink kiváló alkalmat nyújtanak a szakmai tapasztalatcserére, más közbeszerzők problémáinak és megoldásainak megismerésére. Igyekszünk a közbeszerzési jó gyakorlatok kialakításával és progresszív megoldások megosztásával a szakmai tudás fejlesztésének lehetőségét nyújtani tagjainknak.

Csatlakozás menete:

A tagsági jogviszony létesítéséhez első lépésként a Belépési nyilatkozatot kell kitölteni és megküldeni a tagbelepes@kozbeszerzok.hu e-mail címre.

Tagság típusai:

Egyéni tagsági jogviszonyt természetes személyként, míg szervezeti tagsági jogviszonyt jogi személyként létesíthetsz, az ennek megfelelő Belépési nyilatkozat kitöltésével:

Egyéni belépési nyilatkozat 2024.

Szervezet belépési nyilatkozat 2024.

Tagdíj:

Éves tagdíj: 25.000 Ft/fő/év.

Féléves tagdíj (július 1. utáni tagfelvétel esetében): 12.500 Ft/fő/félév.

A tagdíj az egyéni és a szervezeti tagjaink részére egyaránt egységes.

A szervezeti tagság előnyei:

  • Több szakembert foglalkoztató szervezet esetén a tagsági joggal járó kedvezmények annyi főt illetnek egy időben (pl. egy adott rendezvényen való ingyenes/kedvezményes részvétel), ahány fővel az adott szervezet a belépést kérelmezte.
  • A személyek változhatnak az egyes rendezvényeken, de csak az adott szervezetnél foglalkoztatott szakember delegálható.

A tagdíj mértékét a Belépési nyilatkozatban megjelölt természetes személy tagok létszáma határozza meg; a szervezet tagság esetén tehát az éves tagdíjat annyiszor kell megfizetni, ahány fővel az adott szervezet képviseltetni kívánja magát a rendezvényeken (éves tagdíj x fő)

Tagfelvételi kérelmek befogadása, döntés:

Fontos tudni, hogy a kérelmekről az Elnökség a lehető legrövidebb időn belül, de minimum havonta egy alkalommal hoz határozatot,  minden hónap 17. napjáig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kizárólag az adott hónap 10. napjáig beérkező tagfelvételi kérelmekre vonatkozóan vállalja az Elnökség, hogy az adott hónap 17. napjáig döntést hoz, az ezt követően beérkező kérelmek – adott esetben – már csak a következő hónapban kerülnek elbírálásra.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a valamennyi tagsági jogosultság (beleértve az egyes rendezvényekre KÖSZ tagként történő jelentkezést, valamint – adott esetben – a kedvezményes, ingyenes részvételt is, az adott rendezvény feltételeitől függően) az Elnökség határozat meghozatalát követően illeti meg az adott tagot.

A tagfelvételt kérelmezőknek a döntésről Elnökségi határozat formájában értesítést küldünk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tag kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a Belépési nyilatkozatban megadott adataiban bekövetkező bármely adatváltozást haladéktalanul, írásban jelezze Egyesületünk felé, a tagbelepes@közbeszerzok.hu szereplő e-mail címen.