BEMUTATKOZÁS

A Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ) 2004-ben jött létre annak érdekében, hogy tagjai szakmai ismereteiket és tapasztalataikat egymással megosztva olyan szervezett közösséget alkossanak, amely kész és képes hozzájárulni ahhoz, hogy a közbeszerzési területen dolgozók tevékenysége minél színvonalasabb, szabályosabb, igényesebb és etikus legyen.
A KÖSZ kiemelt célja, hogy a közbeszerzési eljárások legjobb gyakorlatainak előterjesztésével, szabályozásba való átültetésükre irányuló javaslattétellel, valamint az egyes jogintézmények megfelelő elméleti és gyakorlati megalapozásával az átlátható, szabályos és a közpénzt ésszerűen felhasználó működésre ösztönözze a közbeszerzési piac szereplőit.
A KÖSZ – tagjai útján – összefogja az országban közbeszerzéssel foglalkozó, illetve a közbeszerzéssel érintett szervezeteket, személyeket.

A KÖSZ fő céljai, feladatai:

  • Folyamatos (intézményes) kapcsolatot tart fenn a közbeszerzésekért felelős állami és önkormányzati intézményekkel, érdekelt kamarai szervezetekkel, szakmai szövetségekkel, továbbá európai uniós intézményekkel;
  • Belső tájékoztatási rendszer működtetésével, illetve előadások, konzultációk, konferenciák szervezésével, saját munkacsoportok működtetésével hozzájárul tagjai szakmai információkkal való ellátásához, a szakmai tevékenység támogatásához;
  • A tagok véleményét, javaslatait összegyűjti és továbbítja az illetékes szervezetek felé;
  • A tagság közreműködésével szerepet vállal a közbeszerzési kultúra fejlesztésében;
  • Az Egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodói tevékenységet végez;

Az Egyesület szervei:

  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Felügyelőbizottság

A KÖSZ egyesületi formában működő önálló jogi személy. Az egyesületen belül működő szervek, munkacsoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.