BEMUTATKOZÁS

A Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ) 2004-ben jött létre annak érdekében, hogy tagjai szakmai ismereteiket és tapasztalataikat egymással megosztva olyan szervezett közösséget alkossanak, amely kész és képes hozzájárulni ahhoz, hogy a közbeszerzési területen dolgozók tevékenysége minél színvonalasabb, szabályosabb, igényesebb és etikus legyen.
A KÖSZ kiemelt célja, hogy a közbeszerzési eljárások legjobb gyakorlatainak kidolgozásával, szabályozásba való átültetésükre irányuló javaslattétellel, valamint az egyes jogintézmények megfelelő elméleti és gyakorlati megalapozásával az átlátható, logikus működés irányába tett lépésekre ösztönözze a közbeszerzési piac szereplőit.
A KÖSZ – tagjai útján – összefogja az országban közbeszerzéssel foglalkozó, közbeszerzéssel érintett szervezeteket, személyeket.

A KÖSZ céljai, feladatai:

  • Folyamatos (intézményes) kapcsolatot tart fenn a közbeszerzésekért felelős állami és önkormányzati intézményekkel, érdekelt társadalmi és kamarai szervezetekkel, szakmai szövetségekkel, továbbá EU-s intézményekkel;
  • Belső tájékoztatási rendszer működtetésével, illetve előadások, konzultációk, konferenciák, tanfolyamok szervezésével, saját munkacsoportok működtetésével hozzájárul tagjai szakmai információkkal való ellátásához, a szakmai tevékenység segítéséhez és magas színvonalának eléréséhez;
  • A tagság közreműködésével szerepet vállal a civil társadalom formálásában és a közbeszerzési kultúra fejlesztésében;
  • Az Egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodói tevékenységet végez;
  • Kiadványokat, könyveket készít;
  • Konferenciákat és egyéb rendezvényeket szervez.

Az Egyesület szervei:

  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Felügyelőbizottság

A KÖSZ egyesületi formában működő önálló jogi személy. Az egyesületen belül működő szervek, munkacsoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

ALAPSZABÁLY