A KÖZGYŰLÉS

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, és amely az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult döntést hozni.
A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a Ptk. 3: 74. §-ában meghatározottak.

A közgyűlés összehívásával és a határozathozatallal kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza.