A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A Felügyelőbizottság az Egyesület tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzését szolgáló elkülönült ellenőrző szervezet.
A Felügyelőbizottság három főből áll, tagjait a Közgyűlés választja három éves időtartamra.
A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.

A Felügyelőbizottság évente egy alkalommal köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

A Felügyelőbizottság tagjai feladatuk ellátásáért az Egyesülettől díjazásban – kivéve az esetleg felmerülő költségtérítést – nem részesülhetnek, illetve ők és közeli hozzátartozójuk a tisztségük betöltésének ideje alatt semmiféle előnyben, juttatásban nem részesülhetnek a vonatkozó jogszabályok szerint.

A Felügyelőbizottság jelenlegi tagjai:

Kalapos Attila
dr. Némethi Péter
Varga Tímea

A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza.