HOGYAN LEHET TAG?

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról az Elnökség havonta egy alkalommal hoz határozatot, minden hónap 25-ét követően. Amely azt is jelenti, hogy kizárólag az adott hónap 25-ig beérkező tagfelvételi kérelmekről tud az Elnökség az adott hónap végéig döntést hozni. A tagsági jogosultság (beleértve az egyes rendezvényekre KÖSZ tagként történő jelentkezést, valamint – adott esetben – a kedvezményes, ingyenes részvételt is, az adott rendezvény feltételeitől függően) kizárólag az Elnökség határozat hozatalát követően illeti meg az adott személyt. A tagfelvételről és az Elnökségi határozatról külön értesítést küldünk az érintetteknek.

Kérjük, a tagjelentkezések megküldésénél a fentieket vegyék figyelembe! A tagjelentkezéseket továbbra is az tagbelepes@kozbeszerzok.hu címre kell megküldeni!

üdvözlettel:

a KÖSZ Elnöksége 

 

Tájékoztató tagfelvételről

A tagsági jogviszony létesítéséhez, első lépésként a tagsági jogviszonynak megfelelő típusú belépési nyilatkozatot kell értelemszerűen kitölteni, aláírni és a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni az tagbelepes@kozbeszerzok.hu email címre.
A tagsági jogviszony lehet egyéni vagy szervezeti.
Egyéni tagsági jogviszonyt természetes személyként, míg szervezeti tagsági jogviszonyt jogi személyként lehet létesíteni.
A tagdíjunk egységes az egyéni és a szervezeti tagjaink részére egyaránt.
Az éves tagdíj mértéke jelenleg: 20.000,- Ft/fő/év, a féléves tagdíj (július 1. utáni tagfelvétel esetében) 10.000,- Ft.
Szervezeti tag esetében a tagdíj mértékét a belépési nyilatkozatban megjelölt tagsági jogosultsággal felruházni kívánt megjelölt személyek száma határozza meg (egy szervezet esetében annyiszor 20.000,- Ft az éves tagdíj, ahány fővel kívánt belépni).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szervezeti tagság esetén a tagsági joggal járó előnyök, kedvezmények annyi főt illetnek egy időben (pl. egy adott rendezvényen való ingyenes/kedvezményes részvétel), ahány fővel az adott szervezeti tag a belépését kérelmezte.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minden tag kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a belépési nyilatkozatban megadott adataiban bekövetkező bármely változást, írásban haladéktalanul jelezze az Egyesületünk felé!

Egyéni belépési nyilatkozat 2021.

Szervezet belépési nyilatkozat 2021.