Hogyan lehetek a szövetség tagja?

A Szövetség rendes tagja lehet minden magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki (amely) a mindenkor hatályos Közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak szerint igazoltan megfelel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói bejegyzéssel szemben támasztott követelményeknek, illetőleg, aki igazoltan rendelkezik az Országos Képzési Jegyzék alapján besorolt közbeszerzési referensi vizsgával, vagy aki igazoltan a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti jogviszonyban, közbeszerzési munkakörben dolgozik, továbbá az olyan jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szervezet, amely a fentiek szerinti közbeszerzési tanácsadókat, referenseket foglalkoztat és egyetért a Szövetség céljaival, a Szövetség Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el , s akinek(amelynek) jelentkezését a Szövetség Elnöke önállóan, vagy Alelnöke és Főtitkára együttesen elfogadja.

A Szövetség pártoló tagja lehet bármely magánszemély, jogi személy, illetőleg jogi személyisséggel nem rendelkező jogképes szervezet, amely vállalja, hogy a Szövetség céljainak előmozdítása érdekében pártoló tagdíjat fizet és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pártoló tagdíj legkisebb éves összegét minden évre az elnökség határozza meg.

A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet bármely magánszemély, jogi személy, illetőleg jogi személyisséggel nem rendelkező jogképes szervezet, amelyet kiemelkedő közbeszerzési szakmai, illetőleg a Szövetség céljainak előmozdításáért végzett tevékenységéért, a Szövetség részére nyújtott támogatásáért a Szövetség Elnöksége határozatával tiszteletbeli taggá választ és aki/amely a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az éves rendes tagsági díj személyenként és szervezetenként 15.000.- Ft + Áfa.