BEMUTATKOZÁS

Az Európa 2020 stratégia célkitűzése egy innovatív, tudásalapú, fenntartható társadalmi és gazdasági környezet kialakítása, mely célkitűzés eléréséhez elengedhetetlen a közbeszerzések területén is biztosítani az ún. „zöld szempontok” érvényesülését, tekintettel arra, hogy az Európai Unió Bizottságának jelentése szerint a közbeszerzésre kötelezett közszféra szereplők az éves uniós GDP 19%-át költik el beszerzéseiket követően megkötött szerződéseik kapcsán, így tehát jelentős mértékben befolyásolják az uniós piacon hozzáférhető szolgáltatások, áruk jellemzőit.

 

A környezetvédelmi célkitűzések megvalósulása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiiakban Kbt.) preambuluma is hangsúlyozza a környezetvédelmi célkitűzések jelentőségét.

 

A részletszabályok szintjén a Kbt. több szinten is rendelkezik környezetvédelmi szempontokról. Az eljárást megindító ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban többek között alternatív kizáró okként jelenhet meg az a körülmény, ha a gazdasági szereplő a rá vonatkozó környezetvédelmi követelményeket megszegte.

A benyújtott jelentkezések/ajánlatok bírálata során kötelezően alkalmazandó érvénytelenségi okként, vagy éppen aránytalanul alacsony árat érintő indokolási elemként jelenhetnek meg környezetvédelmi szempontok.

 

Ún. „zöld közbeszerzésnek” azonban elsősorban azon eljárások tekinthetőek, melyek esetében a gazdasági szereplőkre vonatkozó alkalmassági kritériumok, a legjobb ár-érték arányt vagy életciklus költségeket megtestesítő értékelési szempontok vagy különleges szerződés teljesítési feltételek, így különösen a nyertes ajánlattevő által leszállítandó áruk, szolgáltatások, építési beruházások műszaki, technikai jellemzői szintjén jelennek meg olyan valós környezetvédelmi szempontok, melyek ténylegesen hozzájárulnak a leszállított áruk, megvalósított szolgáltatások vagy építési beruházások fenntarthatóvá, környezetet kevésbé terhelő minősítéshez.

 

Jelen munkacsoport célja a magyar közbeszerzési kultúra környezetvédelmi szempontú fejlesztése, a ténylegesen érvényesülő, működő hazai és nemzetközi példákon és a vonatkozó uniós bírósági ítélkezési gyakorlaton keresztül a jó gyakorlat kialakításához való hozzájárulása, szükség esetén jogszabály, illetve jogalkalmazást elősegítő dokumentumok összeállításában való hatékony közreműködés.

 

A tagok az egymás közötti kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat (e-mail, Skype, Viber) részesítik előnyben. A munkacsoport teljesítése elektronikus adathordozókon történik, az iratokat, dokumentációkat minden egyes esetben elektronikusan kell továbbítania a tagoknak. A helyszíni értekezletek és konzultációk számát a teljesítéshez szükséges minimális számra kell csökkenteni az utazás miatti CO2 kibocsátás minimalizálása érdekében.

A munkacsoport vezetését dr. Paksi Gábor látja el, elérhetősége: dr.paksi.gabor@anpast.hu

 

Várjuk mindazon tisztelt érdeklődő KÖSZ tag jelentkezését, akik felelősséget érzenek környezetük iránt és hozzá kívánnak járulni Magyarország környezeti szempontból előremutató közbeszerzési gyakorlatának alakításához.

EDUCATION

ADOPTION

DONATION

Parent Education

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

Help Orphans

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

respite Care

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

Family Resource Centers

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

School Based Programs

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

preventing sexual abuse

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

want to work with us

We are always looking for new challenges and interesting parterns.