Közgyűlés 2024. május 29.

  1. május 29-én megtartottuk az egyesületünk éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés a meghívóban jelzett napirendi pontok szerint zajlott és a meghirdetett témákban döntött a közgyűlés, többek között:

– a közgyűlés elfogadta a felügyelőbizottság beszámolóját és az egyesület 2023. évi éves beszámolóját;

– a közgyűlés újraválasztott 8 elnökségi tagot, akiknek idén járt le a mandátumuk. Ennek megfelelően a következő 3 évre az egyesület vezető tisztségviselőnek az alábbi személyek kerültek megválasztásra:  Erdei Gábor, dr. Fazekas Szilvia, dr. Korossy Emese, Lak Vilmos, dr. Maczurka Csilla, dr. Miklós Gyula, dr. Nagy-Fribiczer Gabriella, dr. Paksi Gábor. Az elnökség teljes névsora a honlapunk erre vonatkozó aloldalán található;

– 2 új felügyelőbizottsági tag választására is sor került, akik mandátuma szintén a következő 3 évre érvényes: Varga Tímea és Kalapos Attila. A felügyelőbizottság teljes névsora a honlapunk erre vonatkozó aloldalán található;

– a közgyűlés döntött pár tagunk tagsági jogviszonyának tagdíj tartozás miatti felmondásáról és az alapszabály módosításáról,

továbbá

– átadásra került az idei OPTIMUS PROVISOR díj. A 2024. évi díjazott: dr. Dull Attila.

Gratulálunk a díjazottnak,  a megválasztott elnökségi és új FB tagoknak!