KÖZBE-SZERDA 2024.02.28.

Az idei év első Közbe-Szerda rendezvényét 2024. február 28-án tartottuk, új helyszínen.

Az új év, az új helyszín új lendületet adott a szakmai témáknak is és ezen alkalommal a Közbe-Szerda kifejezetten interaktív változatával találkozhattak a résztvevők.

Polgár Adrienn elnök ismertette az egyesülettel, az egyesületi munkával kapcsolatos aktualitásokat. Az idei év első félév Közbe-Szerda rendezvényeinek tervezett dátumairól is tájékoztattuk a résztvevőket,

eszerint: március 27., április 24., május 29-én tervezünk Közbe-Szerdákat tartani. A témákról a rendezvény meghívójából értesülhetnek az érdeklődők. Az éves rendes közgyűlést a május 29-i Közbe-Szerda után tervezzük megtartani.

A közbeszerzési eljárások előkészítéséről, a helyzet- és piacfelmérés, piackutatás témáról Dull Attila tartott előadást és a témával kapcsolatban a résztvevőkkel érdekes szakmai beszélgetést folytattunk.

Megállapítottuk, hogy a folyamatok tervezésénél az eljárások megfelelő előkészítésére több figyelmet és időt kell fordítani és a megfelelő szakértelem bevonása elengedhetetlen. Tanácsadóként célszerű erre minden esetben felhívni az Ajánlatkérők figyelmét.

A kávészünet után Hubai Ágnes tartotta a már hagyománnyá vált „EU Percek” blokkot, ezúttal is sok érdekes uniós szabályozásra hívta fel a figyelmünket.

A rendezvény utolsó témája keretében a kormányzati képzési és oktatási beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről hallhattunk előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kormányzati Képzésszervezési Központ munkatársaitól. Dr. Dudás Adrienn a KKSZK képzésszervezési főigazgatója a felmerült gyakorlati kérdések mentén részletesen ismertette a vonatkozó kormányrendelet személyi és tárgyi hatályát, illetve Bálint Gyöngyi a KKSZK közbeszerzési és képzésszervezési szakmai irodavezetője előadása keretében bemutatta a központosított rendszer működését. Az előadások keretében is sok kérdés merült fel, ezeket átbeszéltük, illetve a rendezvény előtt a KÖSZ részéről számos gyakorlati kérdést is eljuttattunk a KKSZK-nak, ezekre is megkaptuk a válaszokat.