Felhívjuk a figyelmet a DKÜ Zrt. alábbi sajtóközleményére:

Sajtóközlemény

 

2023. júniusában zárul a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése” elnevezésű projekt

2023/06/29

Egyszerűbb ügyintézés, felhasználóbarát felületek jellemzik a 2023. júniusában záruló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése” elnevezésű projekt eredményeként létrejött Integrált DKÜ Portál Rendszert (IDPR). A projekt európai uniós támogatásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ), mint a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos feladatokat ellátó, központi beszerző szervezet, a KÖFOP keretében egy olyan – szervezetfejlesztéssel és informatikai rendszerfejlesztéssel járó – projekt kedvezményezettje, amely által a DKÜ és az ügyfelei (döntően központi közigazgatási szervezetek) hatékonyabban tudják ellátni jogszabályban előírt, informatikai beszerzésekhez kapcsolódó feladataikat. A projekt konzorciumban valósult meg, amely konzorciumot a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. vezette a DKÜ, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részvételével.

A DKÜ indulásakor bevezetett, illetve időközben átvett platformokon nyugvó, szigetszerű informatikai rendszerek kapacitása véges volt. Az egymással párhuzamosan futott és használt IT megoldások, illetve azok kombinációja egyre kevésbé volt képes a DKÜ-vel szemben támasztott elvárásoknak megfelelni. Emiatt egy informatikai fejlesztés megvalósítására volt szükség, amelynek eredményeképpen 2023. június végén élesítésre kerül az IDPR, amelyet hamarosan az Érintett Szervezetek, Önként csatlakozók és a beszerzési/közbeszerzési folyamatok összes résztvevője birtokba vehet.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósított fejlesztés célja az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése és az IDPR létrehozása volt annak érdekében, hogy a DKÜ a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletből fakadó, valamint azon túlmutató, önként vállalt feladatait az elvárásoknak megfelelően teljesíteni tudja. További cél volt, hogy a DKÜ az egyre növekedő ügyszám kiszolgálására alkalmassá váljon, javítva az információbiztonságot, gyorsítva az ügyintézés menetét, valamint felhasználóbarát, modern, ergonomikus elektronikus ügyintézési felületet biztosítson a felhasználóknak.

A fejlesztési projekt elsődlegesen a kormányzati informatikai beszerzések szereplőit érinti, az informatikai fejlesztési tervek, beszerzési igények jóváhagyásán, illetve beszerzések lefolytatását szolgáló ügyintézési felületek megújításán keresztül.

A projektről bővebb információt a https://dkuzrt.hu/kofop-1-0-0-vekop-15-2019-00057/ oldalon olvashatnak, illetve további információ kérhető a DKÜ Fejlesztésmenedzsment Csoporttól a kofop.projekt@dkuzrt.hu címen.

A projektről bővebb információt a https://dkuzrt.hu/kofop-1-0-0-vekop-15-2019-00057/ oldalon olvashatnak.