Felhívjuk a figyelmet a DKÜ Zrt. alábbi sajtóközleményére:

Sajtóközlemény

 

2023-ban indulhat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése” elnevezésű projekt

2022/05/26

Egyszerűbb ügyintézés, felhasználóbarát felületek: 2023-ban indulhat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057 azonosítószámú, „Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése” elnevezésű projekt eredményeként, európai uniós támogatás segítségével, az Integrált DKÜ Portál Rendszer. A projekt európai uniós támogatásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ), mint a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos feladatokat ellátó, központi beszerző szervezet, a KÖFOP keretében egy olyan – szervezetfejlesztéssel és informatikai rendszerfejlesztéssel járó – projekt kedvezményezettje, amely által a DKÜ és az ügyfelei közé tartozó, döntően központi közigazgatási szervezetek hatékonyabban tudják ellátni jogszabályban előírt, informatikai beszerzésekhez kapcsolódó feladataikat. A projekt konzorciumban valósul meg, amely konzorciumot a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. vezeti a DKÜ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részvételével.

A DKÜ indulásakor bevezetett, illetve időközben átvett platformokon nyugvó, szigetszerű informatikai rendszerek kapacitása véges és a rendelkezésre álló jelenlegi IT megoldások, illetve azok kombinációja egyre kevésbé képes a DKÜ-vel szembeni egyre növekvő elvárásoknak megfelelni. Emiatt informatikai fejlesztés megvalósítására volt szükség, amelynek eredményeképpen várhatóan 2023. évben előáll az IDPR.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeként cél az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése és az ún. Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) létrehozása annak érdekében, hogy a DKÜ a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletből fakadó feladatait az elvárásoknak megfelelően teljesíteni tudja. További cél, hogy a DKÜ az egyre növekedő ügyszám kiszolgálására alkalmassá váljon, javítva az információbiztonságot, gyorsítva az ügyintézés menetét, valamint felhasználóbarát, 21. századi elektronikus ügyintézési felületet biztosítva a felhasználóknak.

A fejlesztési projekt elsődlegesen a kormányzati informatikai beszerzések szereplőit érinti, az informatikai fejlesztési tervek, beszerzési igények jóváhagyásán, illetve beszerzések lefolytatását szolgáló ügyintézési felületek megújításán keresztül.

A projektről bővebb információt a https://dkuzrt.hu/kofop-1-0-0-vekop-15-2019-00057/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: DKÜ Projektmenedzsment Csoport kofop_projekt@dkuzrt.hu