Szakmai képzés

MEGHÍVÓ

A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLTAL SZERVEZETT,

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓI KÖZBESZERZÉSI
SZAKMAI KÉPZÉSÉRE, MELYNEK TÉMÁJA:

„SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI,
LEFOLYTATÁSA,
PERES JOGORVOSLAT”

A SZAKMAI KÉPZÉS KÖZREMŰKÖDŐJE A KÖSZ

IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 05. 10:00-14:30

HELYSZÍN: BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM „A” ÉPÜLETE
(1111 BUDAPEST, EGRY JÓZSEF U. 20-22.), FÖLDSZINT

A KÉPZÉSHEZ TARTOZÓ TOVÁBBKÉPZÉSI TANULMÁNYI PONTSZÁM: 3

A RÉSZVÉTEL DÍJA: BRUTTÓ 25.400,- FT, KÖSZ TAGOKNAK BRUTTÓ 19.050,- FT

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 01. 14:00 ÓRA.
A JELENTKEZÉSI LAPOT ALÁÍRVA, SZKENNELVE ÉS WORD FORMÁTUMBAN AZ

elnokseg@kozbeszerzok.hu E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK MEGKÜLDENI!

KÉRJÜK, HOGY A DÍJAT LEGKÉSŐBB JÚNIUS 01-IG EGYENLÍTSÉK KI. AMENNYIBEN A DÍJ
NEM KERÜL AZ ELŐÍRT HATÁRIDŐIG KIEGYENLÍTÉSRE, A JELENTKEZŐT TÖRÖLJÜK A
LISTÁRÓL.
JELENTKEZÉSÜK ELFOGADÁSÁRÓL NÉHÁNY NAPON BELÜL VISSZAJELZÉST KÜLDÜNK,
KÉRJÜK, A DÍJAT CSAK EZT KÖVETŐEN EGYENLÍTSÉK KI. A RÉSZVÉTELI DÍJAT A KÖSZ
UNICREDIT BANK-NÁL VEZETETT 10918001-00000005-54910004 SZÁMÚ SZÁMLÁJÁRA
TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSSEL KELL KIEGYENLÍTENI.

A RENDEZVÉNY JÚNIUS 04-ÉN 12:00 ÓRÁIG MONDHATÓ LE DÍJMENTESEN. EZT
KÖVETŐEN A RÉSZVÉTELI DÍJAT TÁVOLMARADÁS ESETÉN SEM FIZETJÜK VISSZA.
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY HA A RENDEZVÉNY MEGHIRDETÉSE NAPJÁN A KÖSZ
FELÉ RENDEZVÉNY DÍJ TARTOZÁSUK VAN, A RÉSZVÉTELI KÉRELMÜKET NEM
TUDJUK ELFOGADNI.
FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY PONTOSAN ÉRKEZZENEK. A JELENLÉTI ÍVET A KÉPZÉS
MEGKEZDÉSE ELŐTT, VALAMINT AZ ELŐADÁSOK BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN ALÁ KELL
ÍRNI. A RENDEZVÉNY KAPCSÁN KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ
TANULMÁNYI PONTSZÁM, AMENNYIBEN A RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYES JELENLÉTÉT A
RENDEZVÉNY SORÁN AZ ELŐÍRT SZÁMÚ JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSÁVAL IGAZOLJA.

LÉTSZÁM: 150 FŐ

Jelentkezési lap: jelentkezesi-lap-me-faksz-kepzes_20180605

TERVEZETT PROGRAM

9:30-10:00 REGISZTRÁCIÓ

10:00-10:20
TÉMA: A SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAINAK ELMÉLETI BEMUTATÁSA
ELŐADÓ: DR. ZRÍNYI ÁKOS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES, MINISZTERELNÖKSÉG

10:20-10:45
TÉMA: A SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA A GYAKORLATBAN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK
TAPASZTALATAI ÉS GYAKORLATA ALAPJÁN – KÖFOP
ELŐADÓ: MOLNÁRÉ DR. TAKÁCS JUDIT, OSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG

10:45-11:10
TÉMA: A SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA A GYAKORLATBAN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK
TAPASZTALATAI ÉS GYAKORLATA ALAPJÁN – EFOP
ELŐADÓ: DR. MAGYAR MELINDA, JOGI REFERENS, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

11:10-11:35
TÉMA: A SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA A GYAKORLATBAN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK
TAPASZTALATAI ÉS GYAKORLATA ALAPJÁN – IKOP
ELŐADÓ: DR. HALÁSZ VENDEL, FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES, INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM

11:35-12:00
TÉMA: A SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA A GYAKORLATBAN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK
TAPASZTALATAI ÉS GYAKORLATA ALAPJÁN – KEHOP
ELŐADÓ: DR. KISS ANDRÁS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES, INNOVÁCIÓS ÉS
TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
12:00-12:30 EBÉDSZÜNET (SZENDVICSEBÉD, ÜDÍTŐ, KÁVÉ)
12:30-14:30
TÉMA: A PERES JOGORVOSLAT ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI JOGBAN
ELŐADÓ: DR. BARABÁS GERGELY, A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUMÁNAK
BÍRÁJA