Meghívó – 2018 évi rendes Közgyűlésre

MEGHÍVÓ
2018. évi rendes Közgyűlésre

Tisztelt KÖSZ Tag!

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 45. IV/3.) 2018. évi rendes közgyűlése időpontjának az Elnökség

2018. május 18. napjának 10 óra 00 percét

tűzi ki, amelyre a Tagokat ezúton tisztelettel meghívja. A közgyűlés helyszíne: a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége székhelye (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 45. IV/3.)

Amennyiben a határozatképességhez szükséges szavazatszám a közgyűlésen nem biztosított, a megismételt közgyűlés megtartására

2018. május 23. nap 16 óra 45 perckor

kerül sor, amely a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helyszíne: a Budapesti Műszaki Egyetem „A” épülete, A. konferenciaterem (cím: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.)

 A Közgyűlésen a tagsági jogokat személyesen, a szervezeti tag esetében – a delegált tagok száma erejéig – a szervezet képviseletére jogosult személy vagy meghatalmazott útján lehet gyakorolni. Meghatalmazás esetén kérjük, hogy teljes bizonyító erejű (cégszerűen kiállított, vagy két tanú által hitelesített) magánokiratba foglalt meghatalmazásukat szíveskedjenek a Közgyűlésre magukkal hozni.

A Közgyűlés tervezett napirendje:

1.) A Felügyelőbizottság beszámolója
Alapszabályban foglaltakkal összhangban a Felügyelőbizottság a közgyűlés részére beszámol tevékenységéről és az egyesület működéséről, valamint az egyesület 2017. évi beszámolójával kapcsolatos véleményét a közgyűlés előtt ismerteti.

2.) A 2017. évi beszámoló elfogadása
A 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig kell letétbe helyezni és közzétenni. Egyesületünk 2017. évi beszámolójának tervezetét jelen Meghívó mellékleteként megküldjük. A megküldött beszámoló tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeket legkésőbb 2018. május 16. 16:00 óráig szíveskedjetek megküldeni az elnokseg@kozbeszerzok.hu e-mail címre.

 3.) Felügyelőbizottsági tag választása
A közgyűlésen szükséges 2 fő felügyelőbizottsági tagot választani.

A korábbi választások tapasztalatai alapján a tisztségviselők választásához olyan jelölési módszert alkalmazunk, amely mindenkinek, akinek ambíciója és ideje lehetővé teszi, minimális támogatottsággal biztosítja a jelöltként való indulás lehetőségét. Ennek módja, hogy a tisztségviselői pozíció egyértelmű megjelölését is tartalmazó rövid motivációs levelet a jelölt szakmai önéletrajzával és legalább két tagsági jogviszonnyal rendelkező tag írásbeli ajánlásával együtt legkésőbb 2018. május 16. 16:00 óráig küldje el szkennelve az elnokseg@kozbeszerzok.hu e-mail címre. Ily módon a jelölt felkerül jelölt listára. Az új jelölteknek lehetőségük lesz, hogy a közgyűlésen röviden bemutatkozzanak és ismertessék terveiket. A jelöltek közül a tagok szavazólapon, nem nyílt szavazással választanak. A szavazatszámlálás a helyszínen történik az eredmény kihirdetésével egyidejűleg.

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy az elnökség maga is jelöl személyeket a pozícióra.

4.) Alapszabály módosítás tervezetének elfogadása
Az Egyesületünk működésével kapcsolatban, a legutóbbi közgyűlés óta felmerült észrevételek alapján szükséges a jelenleg érvényes, legutóbb 2017. december 13-án módosított Alapszabályunk további módosítása. A módosított alapszabály tervezetét (a módosításokat korrektúrával jelölve) jelen Meghívó mellékleteként megküldjük. A megküldött Alapszabály tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeket legkésőbb 2018. május 16. 16:00 óráig szíveskedjetek megküldeni az elnokseg@kozbeszerzok.hu e-mail címre.

5.) Optimus Provisor Díj átadása
Az Elnökség „OPTIMUS PROVISOR” elnevezéssel díjat alapított. A díj átadására a 2018. évi rendes közgyűlés keretében kerül sor.

6.) Egyebek
Jelen meghívóban nem szereplő, de a tagok által megtárgyalandó kérdésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat legkésőbb 2018. május 16. 16:00 óráig várjuk az elnokseg@kozbeszerzok.hu e-mail címre.

 Budapest, 2018. május 02.

      a KÖSZ Elnöksége nevében:

Dr. Hubai Ágnes s.k.
elnök

Letölthető mellékletek:

alapszabaly_2018_mod_korrekturaval

kosz_beszamolo_2017