Szakmai képzés

MEGHÍVÓ

A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLTAL SZERVEZETT,

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓI KÖZBESZERZÉSI
SZAKMAI KÉPZÉSÉRE, MELYNEK TÉMÁJA:

„AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK GYAKORLATI
PROBLÉMÁI A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SORÁN.”
A KONFERENCIA KÖZREMŰKÖDŐJE A KÖSZ

IDŐPONT: 2018. ÁPRILIS 9.  10.00-14.30

HELYSZÍN: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, 1083 BUDAPEST, LUDOVIKA TÉR 2.
A KÉPZÉSHEZ TARTOZÓ TOVÁBBKÉPZÉSI TANULMÁNYI PONTSZÁM: 3

A RÉSZVÉTEL DÍJA:  BRUTTÓ 25.400,- FT, KÖSZ TAGOKNAK BRUTTÓ 19.050,- FT

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 4. 16.00 ÓRA.

KÉRJÜK, HOGY A DÍJAT LEGKÉSŐBB ÁPRILIS 5-IG EGYENLÍTSÉK KI. AMENNYIBEN A DÍJ
NEM KERÜL AZ ELŐÍRT HATÁRIDŐIG KIEGYENLÍTÉSRE, A JELENTKEZŐT TÖRÖLJÜK A
LISTÁRÓL. 
JELENTKEZÉSÜK ELFOGADÁSÁRÓL NÉHÁNY NAPON BELÜL VISSZAJELZÉST KÜLDÜNK,
KÉRJÜK, A DÍJAT CSAK EZT KÖVETŐEN EGYENLÍTSÉK KI.

A RENDEZVÉNY ÁPRILIS 5-ÉN 14.00 ÓRÁIG MONDHATÓ LE DÍJMENTESEN. EZT
KÖVETŐEN A RÉSZVÉTELI DÍJAT TÁVOLMARADÁS ESETÉN SEM FIZETJÜK VISSZA.
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY HA A RENDEZVÉNY MEGHIRDETÉSE NAPJÁN A KÖSZ
FELÉ RENDEZVÉNY DÍJ TARTOZÁSUK VAN, A RÉSZVÉTELI KÉRELMÜKET NEM TUDJUK
ELFOGADNI.

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY PONTOSAN ÉRKEZZENEK. A JELENLÉTI ÍVET A KÉPZÉS
MEGKEZDÉSE ELŐTT, VALAMINT AZ ELŐADÁSOK BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN ALÁ KELL
ÍRNI. A RENDEZVÉNY KAPCSÁN KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ
TANULMÁNYI PONTSZÁM, AMENNYIBEN A RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYES JELENLÉTÉT A
RENDEZVÉNY SORÁN AZ ELŐÍRT SZÁMÚ JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSÁVAL IGAZOLJA.

LÉTSZÁM: 130 FŐ

jelentkezesi_lap-me_kosz-faksz_kepzes_20180409

TERVEZETT PROGRAM

9.30-10.00 REGISZTRÁCIÓ

10:00-12:00
TÉMA: A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSÁVAL, A BÍRÁLATTAL ÉS ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK
ELŐADÓ: DR. BARANYI KRISZTINA ÉS DR. TÓTH MÁTÉ
MINISZTERELNÖKSÉG

12:00-12:30 EBÉDSZÜNET (SZENDVICSEBÉD, ÜDÍTŐ, KÁVÉ)

12:30-14:30
TÉMA: AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGÚJABB DÖNTŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ÉS EURÓPAI
BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
ELŐADÓ: DR. HUBAI ÁGNES ÉS LAK VILMOS
KÖSZ
A RÉSZTVEVŐK ÁTFOGÓ KÉPET KAPNAK A MINISZTERELNÖKSÉG ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAIRÓL A
NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA, A BÍRÁLAT, VALAMINT AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
MEGHATÁROZÁSA VONATKOZÁSÁBAN ÉS BEMUTATÁSRA KERÜL A LEGFRISSEBB HAZAI ÉS UNIÓS
JOGGYAKORLAT.