KÖZBE-SZERDA

A
„KÖZBE-SZERDA”
a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ)
szakmai konzultáció jellegű rendezvénye.
Folytatjuk a 2012-ben indult, nagy sikerű rendezvényünket a közbeszerzésekről szóló törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdésekről, jogalkalmazási gyakorlatról, megoldásokról, illetőleg az ezeket orientáló döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat alakulásáról.
XXVI. alkalom

Időpont: 2017. október 18., 13:30-16:30
Témák: Aktuális gyakorlati problémák

A rendezvényen aktuális gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk, többek között az értékeléssel, a szerződések módosításával, a teljesítéssel, és az ellenőrző szervek gyakorlatának változásával
Helyszín: Fővárosi Vízművek, 1134 Budapest, Váci út 23-27. alatti székhelye, azon belül Balaton terem

A részvétel díja:
KÖSZ tagok részére ingyenes, nem KÖSZ tagok részére bruttó 6.350,- Ft
A mellékelt jelentkezési lapot kérjük, kitöltve szíveskedjenek megküldeni az elnokseg@kozbeszerzok.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezésekről visszaigazolást a KÖSZ csak akkor küld, ha a részvételi helyek betelnek. Ezt a www.kozbeszerzok.hu honlapon is közzétesszük!

Azon tagjainknak, akiknek tagdíj hátralékuk van, a rendezvényen való részvételért fizetniük kell.
Akinek/amely szervezetnek rendezvény díj tartozása áll fenn, annak a rendezvényen való részvételt nem tudjuk biztosítani.

A KÖSZ Elnöksége