Beszámoló az Uniós támogatással érintett közbeszerzések auditjai (ellenőrző szervezetek jogesetei) konferenciáról

Több mint 150 fő részvételével és a hallgatóság rendkívül aktív közreműködésével zajlott a 2017.06.20-i konferencia

2017.06.20-án „Uniós támogatással érintett közbeszerzések auditjai (ellenőrző szervezetek jogesetei)” címmel egész napos, térítésmentes, konzultációval egybekötött konferenciára került sor, amelynek technikai szervezője a KÖSZ volt. A konferencia helyszínét az Eötvös Loránd Tudományegyetem biztosította. A konferenciát szakmai részről a Miniszterelnökség és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság szervezte, a szakmai tartalmat és az előadókat is ez a két szervezet biztosította.

Dr. Dencső Balázs, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatója a megnyitójában kiemelte, hogy a konferencia szakmai programjának összeállítása során azt tartották szem előtt, hogy az audit tapasztalatoknak a közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek részére történő részletes és gyakorlati ismertetésével csökkenthető legyen az esetleges szabálytalansági eljárások száma és elkerülhető legyen a pénzügyi korrekció.

A konferencia délelőtti programja során a Miniszterelnökség munkatársai tartottak előadást. Először Dr. Baranyi Krisztina, a Kiemelt Utó-, Utólagos és Szerződésmódosítás-ellenőrzési Osztály osztályvezetője tartott előadást a Miniszterelnökség ellenőrzési tapasztalatairól és részletesen bemutatta az előforduló gyakori hibákat. Ezt követően Gajáry Gábor, az Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettese ismertette a legfrissebb Európai Bizottsági audit tapasztalatokat. Dr. Gonda Marietta az Általános Folyamatba Épített Ellenőrzési Osztály osztályvezetője részletesen ismertette az egybeszámítás és a részekre bontás tilalmával kapcsolatos legfontosabb audit tapasztalatokat. A konferencia délelőtti részének záró előadója, dr Molnár Margaréta, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert Támogató Osztály osztályvezetője volt, aki előadásával betekintést engedett az Elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) jelenleg zajló fejlesztésének folyamatába, az előadása keretében bemutatta az EKR tervezett felépítését, alkalmazhatóságát és a rendszer várható működésével kapcsolatos lényegi információkat. Tájékoztatta továbbá a hallgatóságot arról, hogy a rendszer 2017. december 31-i éles indulása előtt a Miniszterelnökség további előadások, workshopok és roadshow keretében tervezi részletesen ismertetni az EKR használatával kapcsolatos tudnivalókat, ezzel segítve a szakemberek felkészülését a rendszer mindennapos használatára.

Az ebédszünetet követően az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről dr. Gerencsér Ágnes, dr. Berta Bianka, dr. Papp Milán, dr. Mánik Attila, és dr. Nagy Edina előadók számos gyakorlati példa és konkrét jogesetek ismertetésével, részletesen szemléltették az Európai Bizottság ellenőrzéseinek menetét és megállapításait, a tagállami védekezések lényegét és a vizsgálatok végső eredményét. Külön kiemelték az egybeszámítással, részekre bontás tilalmával, a tárgyalásos eljárások alkalmazásával, a gyorsított eljárásokkal és a szerződésmódosítással kapcsolatos EUTAF és Európai Bizottsági elvárásokat és vizsgálati ismérveket.

A konzultációk keretében a konferencián résztvevők részéről számos kérdés érkezett, a mindennapi gyakorlatból vett példák ismertetése mellett. A kérdések jellemzően a részekre bontás tilalmával kapcsolatos irányadó és audit szempontból elvárt szabályokat érintették.

Bízunk benne, hogy a konferencia színvonalas szakmai programja, a részletes és konkrét, gyakorlati példákat tartalmazó előadások, a feltett kérdések és azokra érkezett válaszok hasznos és érdemi segítségül szolgáltak a hallgatóság részére, akik a mindennapi munkájuk során kamatoztatni tudják a konferencián elhangzottakat.

kosz

 kosz-1