„KÖZBE-SZERDA”

„KÖZBE-SZERDA”

A Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ)
„KÖZBE-SZERDA” néven
2012. évben indította el szakmai konzultáció jellegű rendezvényeit.

Az elmúlt időszakban eddig több mint húsz alkalommal került sor a közbeszerzésekről szóló törvény és
végrehajtási rendeletei alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdésekről, jogalkalmazási gyakorlatról,
megoldásokról, illetőleg az ezeket orientáló döntőbizottsági és bírósági joggyakorlat alakulásáról felmerülő
szakmai kérdések megvitatására.

A tartalmas szakmai megbeszéléseket továbbra is folytatjuk. A célunk az, hogy a rendezvényen interaktív formában, gyakorlati alapossággal tudjuk feldolgozni az adott témával kapcsolatban felmerülő kérdéseinket, tapasztalatainkat, a szabályozás kontra gyakorlat határterületeit, melyben aktív közreműködésükre, véleményükre is számítunk.

XXV. alkalom
Időpont: 2017. május 24., 13:30-16:30

Témák:
A műszaki leírás meghatározásának problematikája (aluldefiniáltság,
illetve indokolatlan versenykorlátozás) a KDB joggyakorlatának figyelembe vételével;
Az in-house típusú szerződések jellemzői

Helyszín: Fővárosi Vízművek, 1134 Budapest, Váci út 23-27.
alatti székhelye, azon belül Balaton terem

A részvétel díja:
KÖSZ tagok részére ingyenes, nem KÖSZ tagok részére nettó 5.000,- Ft + ÁFA
A mellékelt jelentkezési lapot kérjük, kitöltve szíveskedjenek megküldeni az
elnokseg.kosz@gmail.com e-mail címre.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezésekről visszaigazolást a KÖSZ nem küld. Amennyiben a részvételi helyek betelnek, a jelentkezések lezárásának időpontját a www.kozbeszerzok.hu honlapon tesszük közzé!

A KÖSZ Elnöksége

jelentkezesi-lap_kozbe-szerda_20170524