Közbe-Szerda rendezvénysorozat 2017. március 22

2017. március 22-én tartottuk a Közbe-Szerda rendezvénysorozatunk 2017. évi első állomását

A rendezvény első felében Dr. Maczurka Csilla és Dr. Polgár Adrienn elnökségi tagok ismertették a szakemberek értékelésével összefüggő jogszabályi rendelkezéseket, azok legutóbbi változását, a gyakorlati alkalmazás során felmerülő esetleges kérdéseket és lehetséges megoldásokat. Az ismertetést példákkal és az egyes mintaesetek összefoglalásával színesítették. A téma alapját a Közbeszerzési Szemle 2017. évi 1-2. számában megjelent értekezés adta, amelyet Dr. Csányi István, a KÖSZ korábbi elnökségi tagja – aki jelenleg a Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Helyettes Államtitkára – még közbeszerzési szakértőként állított össze. A közbeszerzési gyakorlatban az utóbbi időben a szakember értékelése vált az egyik legaktuálisabb kérdéssé, a Kbt. 73. § (3) bekezdés b) pont rendelkezése ugyanis – szakítva a korábbi  éles elhatárolással – az alkalmassági körben vizsgálható körülmények értékelési szempontként történő alkalmazását is lehetővé teszi, amely azonban épp e sajátosság miatt a gyakorlatban számos kérdést és megoldásra váró helyzetet teremt.  Az előadók részéről hangsúlyozásra került, hogy a témával kapcsolatban egyik leglényegesebb kiinduló pont az, hogy az Ajánlatkérő megfelelően és egyértelműen elhatárolja az alkalmassági követelmények körében és az értékelési szempont keretében vizsgálni kívánt tényezőket.  Az előadás során a résztvevők ajánlatkérői és ajánlattevői oldalról vett tapasztalatok alapján további kérdéseket, gyakorlati megoldásokat, lehetőségeket is felvetettek, így a legutóbbi Közbe-Szerda ezen része igazán interaktív formában zajlott.  A Közbe-Szerda második felében Dr. Gally Eszter és Dr. Zlati Dávid a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédei tartottak előadást a versenyjog és a közbeszerzés kapcsolatáról és válaszoltak a felmerült kérdésekre. A téma aktualitását az adja, hogy bár a Kbt. számos előírása kapcsolódik a tisztességtelen versenykorlátozáshoz, az ajánlatkérők nem rendelkeznek elegendő versenyjogi ismerettel az ilyen szituáció tényleges kezeléséhez. Dr. Zlati Dávid bemutatta a közbeszerzési kartellt és annak fajtáit, illetve részletesen ismertette, hogyan lehet felismerni a kartellt a közbeszerzési eljárásokban. Tájékoztatást adott a lehetséges jogkövetkezményekről és arról, ajánlatkérő milyen módon tehet eleget a Kbt. 36. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének. Az előadás során számos gyakorlati példa is bemutatásra került a Gazdasági Versenyhivatal által közbeszerzési kartell miatt lefolytatott eljárásokból.

A következő Közbe-Szerda időpontja: 2017. április 26. A tervezett témákkal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk.