A Rendészeti, védelmi és biztonsági beszerzésekkel foglalkozó munkacsoport első, alakuló ülése

A Rendészeti, védelmi és biztonsági beszerzésekkel foglalkozó munkacsoport első, alakuló ülését Lak Vilmos vezetésével a munkacsoport tagok 2016. november 30-án tartják.

A megbeszélés során a tagok meghatározzák az éves munkatervet és kitűzik az elérendő mérföldöveket és határidőket.

A munkacsoport tevékenységének célja: Azon beszerzések feltételrendszerének értelmezése, melyek tárgyuk vagy körülményeik miatt jellemzően a Kbt. 9.§ (1) bekezdés szerinti mentességi körbe tartoznak. Ezekhez a beszerzésekhez nem kapcsolódnak hatóság által kiadott útmutatók, a kapcsolatos jogesetek nem nyilvánosak, mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői kör speciális és korlátozott. Ez az elszigeteltség szükségessé teszi, hogy az alkalmazók egyeztessenek egymással, a vitatott kérdéseket dolgozzák fel, jogszabályi ellentmondás vagy pontatlanság esetén alulról építkező megoldás lehetőséget kínáljanak.

A munkacsoport tevékenységébe a KÖSZ tagok bármikor csatlakozhatnak, ezt megtehetik az elnokseg.kosz@gmail.com e-mail címre küldött levéllel.

Lak Vilmos
a Rendészeti, védelmi és biztonsági beszerzések bonyolítása Munkacsoport vezetője