A Közbeszerzési Értékelést Elemző és Kutató Munkacsoport alakuló ülése

A Közbeszerzési Értékelést Elemző és Kutató Munkacsoport, Dr. Csányi István vezetésével 2016. október 25-én 17:00 órai kezdettel tartotta első, alakuló ülését.
A megbeszélésen résztvevő munkacsoport tagok megállapodtak a munkacsoport elkövetkező időszak (2016. október – 2017. június) munkatervéről.

A munkaterv lényege: a cél egy olyan tanulmány összeállítása, amely segíti az ajánlatkérőket az értékelési szempontok kiválasztásában, esetleg iránymutatást ad értékelési módszerre, súlyszám meghatározására.
E cél elérése érdekében a munkacsoport tagok a hazai, magyarországi ajánlatkérők eljárásai közül beszerzési tárgyanként (szolgáltatás – árubeszerzés – építési beruházás) külön-külön, valamint nemzetközi, azaz nem magyarországi ajánlatkérők eljárásai közül kb. 100-100 db korábbi eljárás (minta) értékeléssel kapcsolatos lényegi előírásait, adatait gyűjtik és elemzik.

Az elemzéshez a munkacsoport tagok kisebb, ún. mikro csoportokat alakítottak és az adatgyűjtés és elemzéssel kapcsolatos munkákat egymás között felosztották, így alakultak az alábbi mikro csoportok:

Nemzetközi kitekintést végzők: Dr. Hubai Ágnes
Urbán Mariann
Dr. Gerlei Nóra
Dr. Fülöp Gyula
Dr. Miklós Gyula
Hazai árubeszerzéseket kutatók: Bajnóczi Gabriella
Kalapos Attila
Hazai szolgáltatásokat kutatók:  Dr. Maczurka Csilla
Szvaratkó Nikolett
Dr. Csányi István
Hazai építési beruházásokat kutatók: Dr. Polgár Adrienn
Dr. Kiss Ágnes

 

Az elemző és kutató munka a munkacsoport tagok részéről elkezdődött.

A munkacsoport tagjai a munkatervben az alábbi határidőket (mérföldköveket) tűzték ki:
•    a mikro csoportok 2016. február végéig készítik el a mintavétel adatainak összefoglalását,
•    a munkacsoport tagjai 2016. június elejéig összeállítják a tervezett tanulmányt.

Dr. Csányi István
a Közbeszerzési Értékelést Elemző és Kutató Munkacsoport vezetője