Rendészeti, védelmi és biztonsági beszerzések bonyolítása munkacsoport

A Munkacsoport vezetője: Lak Vilmos
A munkacsoport tevékenységének célja: Azon beszerzések feltételrendszerének értelmezése, melyek tárgyuk vagy körülményeik miatt jellemzően a Kbt. 9.§ (1) bekezdés szerinti mentességi körbe tartoznak. Ezekhez a beszerzésekhez nem kapcsolódnak hatóság által kiadott útmutatók, a kapcsolatos jogesetek nem nyilvánosak, mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői kör speciális és korlátozott. Ez az elszigeteltség szükségessé teszi, hogy az alkalmazók egyeztessenek egymással, a vitatott kérdéseket dolgozzák fel, jogszabályi ellentmondás vagy pontatlanság esetén alulról építkező megoldás lehetőséget kínáljanak.
A munkacsoport tevékenységének terve:

  • 2016. évi XXX. tv. feldolgozása (kapcsolat az irányelvvel, újdonságok, különbözőségek kiemelése, speciális szabályok megkeresése).
  • A 316/2015. (X. 31.) Korm. rendelet alkalmazási lehetőségei és szabályozottsága.
  • Beszerzési jogszabály alóli felmentés előkészítése és az engedélyt követő lebonyolítás – megfelelő alapossággal előkészített indokolás (figyelemmel a beszerzés feltételeire is), beszerzés feltételrendszerének kialakítása (túlszabályozottság és alulszabályozottság elkerülése).
  • A tárgykörben megvalósuló – nem minősített – jogesetek elemzése.

vizsgált jogszabályok: 2009/81 EK Irányelv, 2016. évi XXX. tv., 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
munkacsoport tagjai: Elsősorban a védelmi és/vagy biztonsági beszerzéseket lebonyolító, vagy ilyen eljárásokra jelentkezést/ajánlatot összeállító tanácsadókat várjuk, de rajtuk kívül is természetesen mindenkit, akit ez a speciális terület érdekel és szívesen részt vesz a szabályok és jogesetek közös feldolgozásában.
munkacsoport működése: A munkacsoport működését (egymás közötti kommunikációt) a tagok határozzák meg igényeiknek megfelelően, de az ismeretek cseréjének és megvitatásának (a munkacsoport elsődleges céljának) elengedhetetlen feltétele a személyes találkozás és csoportos konzultáció. Ezen felül a mail és az elektronikus konzultáció (pl. Skype) használata is szóba jöhet.

A munkacsoport tagja a KÖSZ tagja lehet. Jelentkezni lehet az elnokseg.kosz@gmail.com –ra küldött levélben.