Rendészeti, védelmi és biztonsági beszerzések bonyolítása munkacsoport

A Munkacsoport vezetője: Lak Vilmos
A munkacsoport tevékenységének célja: Azon beszerzések feltételrendszerének értelmezése, melyek tárgyuk vagy körülményeik miatt jellemzően a Kbt. 9.§ (1) bekezdés szerinti mentességi körbe tartoznak. Ezekhez a beszerzésekhez nem kapcsolódnak hatóság által kiadott útmutatók, a kapcsolatos jogesetek nem nyilvánosak, mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői kör speciális és korlátozott. Ez az elszigeteltség szükségessé teszi, hogy az alkalmazók egyeztessenek egymással, a vitatott kérdéseket dolgozzák fel, jogszabályi ellentmondás vagy pontatlanság esetén alulról építkező megoldás lehetőséget kínáljanak.

Vizsgált jogszabályok: 2016. évi XXX. tv., 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Munkacsoport tagjai: Elsősorban a védelmi és/vagy biztonsági beszerzéseket lebonyolító, vagy ilyen eljárásokra jelentkezést/ajánlatot összeállító tanácsadókat várjuk, de rajtuk kívül is természetesen mindenkit, akit ez a speciális terület érdekel és szívesen részt vesz a szabályok és jogesetek közös feldolgozásában.

Munkacsoport működése: A munkacsoport működését (egymás közötti kommunikációt) a tagok határozzák meg igényeiknek megfelelően, de az ismeretek cseréjének és megvitatásának (a munkacsoport elsődleges céljának) elengedhetetlen feltétele a rendszeres konzultáció, melynek elsődleges formája valamely videomegosztó portál.

A munkacsoport tagja a KÖSZ tagja lehet. Jelentkezni lehet az elnokseg@kozbeszerzok.hu –ra küldött levélben.

A Munkacsoport aktuális munkaterve itt érhető el