ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS MUNKACSOPORT

A Munkacsoport vezetője: Dr. Tátrai Tünde
A munkacsoport tevékenységének célja:
1. A jelenleg is elektronikusan végezhető folyamatok körének és feltételeinek megismerése, kutatása, pozitív példák, módszerek, alkalmazható rendszerek használata. (e-közbeszerzés ≠ elektronikus árlejtés)
2. Nemzetközi gyakorlat kutatása, megismerése.
3. Felkészülés az elektronikus közbeszerzésre. (átállás folyamatának figyelése, segítő anyagok kidolgozása, lehetőség esetén részvétel a folyamatban)
A munkacsoport a fenti célokat a munkacsoport összes tagjának szakmai és kutató tevékenysége révén kívánja megvalósítani.
munkacsoport tagjai: Mindenkit szívesen várunk, aki már szélesebb körben alkalmaz elektronikus folyamatokat a közbeszerzésben és azokat is, akik még nem, de a terület érdekli és hajlandó időt áldozni a szakmai egyeztetésekre és kutatásra.
munkacsoport működése: Az első megbeszélés mindenképp személyes és célszerűnek tartunk időszakonként teljes körű, személyes részvétellel megtartandó munkacsoport ülést a megelőző időszak munkájának összefoglalására és a következő időszak céljainak kitűzésére. Ezekre az ülésekre adott esetben szakértő is meghívható. A köztes időszakban az elektronikus kommunikáció megvalósítható, de a részletes feltételeket a munkacsoport határozza meg.

A munkacsoport tagja a KÖSZ tagja lehet. Jelentkezni lehet az elnokseg.kosz@gmail.com –ra küldött levélben.