HOGYAN LEHET TAG?

A tagsági jogviszony létesítéséhez, első lépésként a tagsági jogviszonynak megfelelő típusú belépési nyilatkozatot kell értelemszerűen kitölteni, aláírni és a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni az elnokseg@kozbeszerzok.hu email címre.
A tagsági jogviszony lehet egyéni vagy szervezeti.
Egyéni tagsági jogviszonyt természetes személyként, míg szervezeti tagsági jogviszonyt jogi személyként lehet létesíteni.
A tagdíjunk egységes az egyéni és a szervezeti tagjaink részére egyaránt.
Az éves tagdíj mértéke jelenleg: 15.000,- Ft/fő/év.
Szervezeti tag esetében a tagdíj mértékét a belépési nyilatkozatban megjelölt tagsági jogosultsággal felruházni kívánt megjelölt személyek száma határozza meg (egy szervezet esetében annyiszor 15.000,- Ft az éves tagdíj, ahány fővel kívánt belépni).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szervezeti tagság esetén a tagsági joggal járó előnyök, kedvezmények annyi főt illetnek egy időben (pl. egy adott rendezvényen való ingyenes/kedvezményes részvétel), ahány fővel az adott szervezeti tag a belépését kérelmezte.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minden tag kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a belépési nyilatkozatban megadott adataiban bekövetkező bármely változást, írásban haladéktalanul jelezze az Egyesületünk felé!
Egyéni belépési nyilatkozat
Szervezeti belépési nyilatkozat